Kadernota 2020

Leeswijzer

Leeswijzer

De kadernota hebben we onderverdeeld in de volgende 4 rubrieken.

  1. Ambities: Hier beschrijven we de gemeentelijke ambities.
  2. Programma’s: Er zijn 5 programma’s. Per programma geven we de doelen & resultaten, de beleidsmatige ontwikkelingen en financiën weer.
  3. Financiële begroting: Bij “financiële kaders” vermelden we de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. En bij “meerjarenperspectief” laten we het financieel totaalbeeld voor de komende 4 jaren zien.
  4. Bijlagen: diverse bijlagen geven aanvullende informatie over de programma’s en financiën. Er is ook een toelichting op afkortingen en financiële begrippen opgenomen.

Minbedrag betekent: nadelig of uitgaaf/investering
Plusbedrag betekent: voordelig of inkomst

Inhoudsrechten (disclaimer)
In de Kadernota is gebruik gemaakt van informatie van derden. Hoewel de Kadernota met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen gebruikers van deze stukken geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

ga terug